مقاله سازگاری برخی ارقام زیتون درشرایط آب و هوایی طارم و سرپل ذهاب

بازدید: 740 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: سازگاری برخی ارقام زیتون درشرایط آب و هوایی طارم و سرپل ذهاب

نویسندگان: ارجی عیسی*, نوری زاده محمد

آدرس: * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:
به منظور بررسی سازگاری ارقام تجاری زیتون یونانی، آزمایشی با شش رقم (کنسروالیا، تیاکی، چالکیدیکیس، مگارون، اکروماناکو و پاترینی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در کلکسیون باغ زیتون ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو سرپل ذهاب و ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ به اجرا درآمد. درختان زیتون با فاصله ۶×۶ متر در فروردین ۱۳۸۵ کاشته شده بودند. صفات رویشی و زایشی مختلفی روی درختان این ارقام اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارتفاع، قطر تاج و سطح مقطع تنه درختان ارقام زیتون در هر دو منطقه دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱% بودند. تعداد گل آذین در شاخه، تعداد گل در گل آذین، درصد گل کامل، درصد نهایی تشکیل میوه و وزن میوه ارقام نیز در شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب و طارم زنجان تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱% داشتند. وزن میوه در شرایط سرپل ذهاب از ۰.۹۶ (رقم تیاکی) تا ۵.۷۹ گرم (رقم کنسروالیا) و در شرایط طارم زنجان از ۱.۸۱ (رقم تیاکی) تا ۱۰.۷ گرم (رقم چالکیدیکیس) متفاوت بود. عملکرد میوه در درخت در ارقام تفاوت معنی دار داشت و در شرایط طارم عملکرد کلیه ارقام بالاتر از سرپل ذهاب بود. درصد روغن در ماده خشک در شرایط سرپل ذهاب در ارقام کنسروالیا و چالکیدیکیس بالاتر از ۳۵ درصد بود، درحالی که در شرایط طارم زنجان درصد روغن کلیه ارقام بیش از ۴۸ درصد بود. به طورکلی ارقام در شرایط طارم سازگاری بهتری نسبت به سرپل ذهاب نشان دادند. ارقام چالکیدیکیس و تیاکی به ترتیب برای مصارف دو گانه و روغن در شرایط طارم مناسب تر بودند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت