مقاله شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاشت زیتون در استان کرمان

بازدید: 816 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاشت زیتون در استان کرمان
نویسندگان:  شفیعی لادن*
 * مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان
چکیده:

زیتون یکی از مهمترین محصولات باغی است که تقریبا از روغن و میوه و کنسرو آن در تمام دنیا استفاده می شود و در حال حاضر کشت این محصول در اکثر نقاط جهان رایج است. با توسعه کشت این محصول می توان نه تنها نیاز جمعیت کشور به روغن خوراکی را در الگوی تغذیه تامین کرد بلکه فرایندهای تبدیلی این صنعت می تواند موجب شکوفایی صنایع چوبی، دامی، صابون سازی و… کشور شود و صرفه جویی های ارزی و ریالی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
طبق آمار جهانی فائو، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹-۸۰ در زمینه تولید زیتون با متوسط نرخ رشد ۲۱.۳ درصد تنها۰.۱۲ درصد از تولید جهانی را به عهده داشته است و به نظر می رسد با توجه به امکانات بالقوه و مزیتهای نسبی موجود در برخی از مناطق می تواند علاوه بر تامین نیاز داخلی، با تولید فراورده های صنایع جنبی حضوری فعال در بازار جهانی داشته باشد.
اگرچه شرایط آب و هوایی مناطق شمالی، زیتون را محصول ایده آل این مناطق معرفی کرده است، اما خاصیت سازگاری با محیط و مقاومت نسبت به شرایط ناسازگار خاک و آب امکان توسعه کشت این گیاه را در بسیاری از استانهای کشور مقدور می سازد.
در این مطالعه تلاش بر آن است که عوامل تاثیرگذار بر پذیرش کاشت زیتون از طرف کشاورزان بررسی شود تا با شناخت صحیح این عوامل، توسعه کاشت زیتون در مسیر صحیحی قرار گیرد. در این راستا از آمار مقطعی سال ۱۳۷۹-۸۰، که به وسیله ۱۲۰ پرسشنامه از باغداران منطقه به دست آمده، استفاده شده است. مدل به کار رفته در این طرح، مدل لاجیت می باشد.
با توجه به اینکه متغیر وابسته )پذیرش یا عدم پذیرش( کیفی است، عوامل موثر بر این پذیرش در سه دسته فردی )سن، تحصیلات، سابه و تجربه و…(، اجتماعی )مشارکت اجتماعی، ارتباط با ترویج، ارتباط با مروج، مطالعات در زمینه زیتون، فناوری و…( و اقتصادی )میزان درآمد، مشاغل جنبی، میزان پس انداز…( بررسی می شوند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی متغیرهای تحصیلات، تعداد فرزندان بالای ۱۴ سال، ارتباط مروج با کشاورز و اعتماد متقابل، کل سطح زیرکشت باغدار، میزان آشنایی باغدار با زیتون و در نهایت، میزان پس انداز و درآمد، در سطوح پایین تر از ۱۰% بر پذیرش کاشت زیتون توسط باغدار تاثیرگذارند و متغیرهای تعداد قطعات زمین، سطح فناوری، اعتبارات و میزان دریافت وام تاثیر معنیداری در پذیرش کاشت زیتون ندارند.

کلید واژه: عوامل اقتصادی – اجتماعی، پذیرندگان و نپذیرندگان، زیتون، مدل لاجیت، استان کرمان
  
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت