مقاله مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون (Olea europaea) بر باسیلوس سرئوس

بازدید: 791 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون (Olea europaea) بر باسیلوس سرئوس

نویسندگان: عباس والی مریم*, اسماعیلی کوتمهر محمود, مشتاقی حمداله, اسکندری محمدهادی

آدرس: * گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران

چکیده:
در سال های اخیر عصاره های گیاهی به عنوان مواد ضدمیکروبی مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از این عصاره ها، عصاره برگ زیتون می باشد که ویژگی های ضدمیکروبی این عصاره به دلیل وجود ترکیب های فنولی است. در این پژوهش، عصاره برگ چهار رقم زیتون شیراز، زرد، روغنی و دزفول توسط حلال های مختلف (استون، متانول و اتانول) و با کمک مایکروویو استخراج شد و اثر ضد باکتریایی آن ها بر باسیلوس سرئوس (Bacillus cereus) به دو روش استاندارد و میکروپلیت مورد بررسی قرار گرفت. کمترین غلظتی از عصاره که موجب مهار رشد باکتری گردیده بود (MIC) برای یازده نمونه از عصاره ها برابر با ۲۰ میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد و تنها MIC عصاره متانولی رقم روغنی ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر بود. در این پژوهش منحنی رشد باکتری باسیلوس سرئوس تحت تاثیر عصاره های برگ زیتون در مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری در دمای ۳۷ درجه سلسیوس رسم گردید و میانگین درصد مهار رشد هر عصاره بعد از ۲۴ ساعت محاسبه شد. نتایج نشان داد، عصاره متانولی برگ زیتون رقم روغنی با ۹۱.۳ و ۸۷.۸ درصد مهار در غلظت های ۱۰ و ۲۰ میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر ضدمیکروبی را بر باسیلوس سرئوس نسبت به دیگر ارقام مورد بررسی داشت. این مطالعه نشان داد که عصاره برگ زیتون به دست آمده از ضایعات ارزان قیمت کشاورزی، می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند از ترکیبات فعال زیستی با خاصیت ضدباکتریایی باشد که قابل استفاده به عنوان افزودنی سالم در مواد غذایی است.

کلید واژه: اثر ضدمیکروبی باسیلوس سرئوس مهار رشد برگ زیتون

مقاله زیتون

 

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت