مقاله مقایسه الگوی بیان پلی پپتیدها در گیاهچه زیتون تحت شرایط تنش شوری با گیاهچه شاهد در شرایط غیر تنش

بازدید: 707 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه الگوی بیان پلی پپتیدها در گیاهچه زیتون تحت شرایط تنش شوری با گیاهچه شاهد در شرایط غیر تنش

نویسندگان: معتمد نسرین*, هادی فرانک, رستگاری جزی فردوس, ابراهیم زاده معبود حسن

آدرس: * دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی

چکیده:
در این پژوهش برای مطالعه پاسخ گیاهچه به شرایط تنش شوری، ابتدا رویانهای رقم زرد زیتون Olea europea c.v zard بر روی محیط MS باغلظت۲.۱ کشت و بعد از یک ماه نیمی از گیاهچه ها به محیط MS با غلظت ۱.۲ حاوی ۱۷۰ میلی مولار NaCl انتقال و به مدت دو هفته در این محیط واکشت شدند. نیمی دیگر از گیاهچه ها در محیط MS باغلظت ۱.۲ فاقد NaCl واکشت شدند (شاهد). با توجه به وجود ترکیبات مزاحم برای سنجش و بررسی پروتئین در گیاه زیتون روشهای مختلفی برای استخراج پروتئین آزمایش شد. پس از استخراج پروتئین کل از گیاهچه تحت تنش شوری و گیاهچه شاهد (در شرایط غیرتنش) غلظت پروتئین با روش برادفورد و اسپکتروفتومتری سنجیده شد. مجموعه پلی پپتیدهای آنها بر روی ژل الکتروفورز دو بعدی، جداسازی و مقایسه گردیدند؛ آشکارترین تفاوتها شامل افزایش بیان سه لکه و کاهش بیان سه لکه پلی پپتیدی بود.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت