مقاله مقایسه تاثیر روغن زیتون، عصاره آلوئه ورا و شیر مادر بر شقاق پستان مادران شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

بازدید: 813 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر روغن زیتون، عصاره آلوئه ورا و شیر مادر بر شقاق پستان مادران شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (مقاله کارآزمایی بالینی)

نویسندگان: عشقی زاده مریم, بصیری مقدم مهدی, محمدزاده مقدم حسین, محمودیان اعظم السادات, مصباح مینا*

آدرس: * دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
زمینه و هدف: شقاق پستان یکی از مشکلات شایع مادران شیرده است که موجب قطع زودرس شیردهی می شود. این مطالعه با هدف مقایسه روغن زیتون با عصاره آلوئه ورا و شیر مادر بر شدت درد و شقاق پستان مادران شیرده انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۹۰ نفر از مادران شیرده مبتلا به شقاق پستان در شهرستان گناباد (سال ۱۳۹۳)، به صورت تخصیص تصادفی به سه گروه ۳۰ نفری تقسیم شدند. مادران گروه اول، ۰.۵میلی متر روغن زیتون و گروه دوم ۰.۵ میلی لیتر عصاره آلوئه ورا را به اضافه ۴-۳ قطره از شیر خود روزی ۳ بار، بعد از هر بار شیردهی روی نوک پستان و هاله اطراف مالیدند. گروه سوم بعد از هر بار شیردهی، ۴-۳ قطره از شیر خود را روی نوک پستان و هاله اطراف مالیدند. روز اول (قبل از مداخله)، روز سوم (حین مداخله) و روز هفتم (پایان مداخله)، معیار آنالوگ بینایی (برای تعیین شدت درد) و مقیاس Storr (برای تعیین شدت شقاق پستان) تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: در پایان مداخله، بین سه گروه از نظر شدت درد و شقاق پستان، اختلاف معنی داری وجود داشت، به نحوی که در گروه دریافت کننده عصاره آلوئه ورا، شدت درد و شقاق پستان از همه کمتر بود. بین گروه شیر مادر و روغن زیتون، اختلافی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد روغن زیتون، عصاره آلوئه ورا و شیر مادر باعث کاهش شدت درد و شقاق پستان مادران شیرده می شود، اما عصاره آلوئه ورا موثرتر از روغن زیتون و شیر مادر است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت