مقاله مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون و روغن آفتابگردان بر سطح قند و چربی های خون ناشتا و پس از مصرف صبحانه در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲

بازدید: 966 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون و روغن آفتابگردان بر سطح قند و چربی های خون ناشتا و پس از مصرف صبحانه در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲

نویسندگان: آرمین سالومه*, طالبان فروغ اعظم, طاهباز فریده, محرابی یداله, کمالی زینت

آدرس: * دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
سابقه و هدف: افزایش سطح ترییگلیسرید ناشتا و پس از صرف غذا و کاهشHDL-C خون، شایعیترین اختلال مربوط به چربی در افراد دیابتی، است که عامل خطر بیماری های قلبی عروقی است. این مشکل را مییتوان با تغییراتی در برنامه غذایی، از جمله کاهش دریافت (SFA (Saturated Fatty Acid و جایگزینی آن با (MUFA (Monounsaturated Fatty Acid یا (PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid کنترل کرد. در مطالعه حاضر، تاثیر مصرف روغن زیتون و روغن آفتابگردان بر سطح قند و چربی های خون مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه به روش کارآزمایی بالینیِ متقاطع تصادفی، روی ۱۵ زن یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲ با میانگین سنی ۱.۲±۵۱.۷ سال انجام شد. ابتدا میانگین دریافت روغن نباتی جامد ۳ روز بیماران (۲.۳±۱۶.۱ گرم) محاسبه شد و سپس معادل آن (۴۰ درصد از کل چربی مصرفی) به صورت روغن زیتون یا آفتابگردان به مدت ۳ هفته دیگر روغن های جایگزین را مصرف کردند. داده های دریافت غذایی با استفاده از یادآمد ۲۴ ساعته غذا در آغاز بررسی و پایان هفته های ۳، ۶ و ۹ جمع آوری و با نرمیافزار Nutritionist IV آنالیز شد. ارزیابی تن سنجی، فعالیت بدنی و اندازه گیری سطح قند و چربی های خون ناشتا و پس از صرف غذا نیز در پایان هفته های ۳، ۶ و ۹ انجام شد. برای ارزیابی سطح قند و چربی خون پس از صرف غذا در این مراحل، افراد صبحانه متداول خود را خوردند.
یافته های: مقایسه یافته های حاصل از دوره های مصرف دو نوع روغن، کاهش معنی داری در سطح گلوکز و ترییگلیسرید ناشتا (۰۱/۰>P)، ترییگلیسرید پس از صرف غذا و (P<0/05) TG/HDL-Cرا در اثر مصرف روغن زیتون نسبت به روغن آفتابگردان نشان داد. شاخص های تن سنجی، فعالیت بدنی و دریافت انرژی و مواد مغذی افراد در مراحل مختلف بررسی، تغییـر معنی داری نکرد و جایگزینی روغن ها به طور معنی داری سبب افزایش دریافت MUFA، PUFA وکاهش دریافت SFA شد (۰۱/۰ >P).
نتیجه گیری: جایگزینی روغن زیتون به عنوان بخشی از چربی غذای روزانه در برنامه غذایی مبتلایان به دیابت جهت کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی، مناسب تر از جایگزینی با روغن آفتابگردان است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت