مقاله مقایسه دریافت زیتون و بروز سندرم متابولیک طی ۳ سال پیگیری در مردان و زنان بزرگسال

بازدید: 759 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه دریافت زیتون و بروز سندرم متابولیک طی ۳ سال پیگیری در مردان و زنان بزرگسال

نویسندگان: یوزباشیان عماد, اصغری گلاله, حسینی اصفهانی فیروزه, محمودی بهناز, میرمیران پروین*, عزیزی فریدون

آدرس: * گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، انسیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
مقدمه: رژیم غذایی غنی از زیتون به عنوان یک منبع اسید چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه (MUFA) می تواند بر عوامل خطر قلبی و عروقی موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بروز سندرم متابولیک با میزان مصرف زیتون، روغن زیتون و محتوای اسیداولئیک آنها، طی سه سال پیگیری در بین بزرگسالان تهرانی بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه طولی بر پایه جمعیت بود که در قالب مطالعه قند و لیپید تهران انجام گرفت. اطلاعات تغذیه ای با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک جمع آوری شد. اطلاعات جمعیت شناختی توسط پرسشنامه تکمیل گردید و فشارخون و شاخص های تن سنجی آنها مطابق پروتکل های استاندارد سنجیده و تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی بر روی نمونه های خون ناشتا انجام شد. در پایان بر روی ۱۰۵۳ نفر (۳۵۲ مرد و ۷۰۱ زن) ۶۰-۱۹ ساله برای بروز سندرم متابولیک تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.
نتایج: میانگین سنی جمعیت ۳۵.۵±۱۰.۸ سال و میانگین دریافت زیتون در مردان و زنان به ترتیب ۱.۷±۱.۴ و ۱.۶±۵.۳ گرم در روز بود. با تعدیل عوامل مداخله گر در مردان و زنان، در بالاترین سهک دریافت روغن زیتون، نسبت شانس بروز سندرم متابولیک نسبت به سهک اول به ترتیب ۰.۶۱ و ۱.۱۷ به دست آمد و همچنین HDL کلسترول پایین، در مردان در بالاترین سهک دریافت روغن زیتون نسبت به سهک اول ۰.۵۵ بود. همچنین نسبت شانس بروز گلوکز خون بالا در بالاترین سهک دریافت زیتون در مردان ۰.۵۵ بود. برای سایر اجزای سندرم متابولیک و دریافت زیتون و روغن زیتون و محتوی اسیداولئیک آن رابطه معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: دریافت روغن زیتون با کاهش بروز HDL کلسترول پایین و دریافت زیتون با کاهش بروز گلوکز خون بالا در مردان تهرانی همراه است.

کلید واژه: زیتون روغن زیتون اسیداولئیک سندرم متابولیک

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت