مقاله مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان

بازدید: 677 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان

نویسندگان: عجم گرد فریدون*, زینانلو علی اصغر

آدرس: * مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، دزفول

چکیده:
به منظور بررسی سازگاری ارقام مختلف زیتون در شمال خوزستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۱ رقم و سه تکرار انجام شد. بررسی گلدهی ارقام نشان داد که درصد گل های کامل در ارقام مختلف متفاوت است و ارقام X-S با ۲۰ درصد کمترین و دوابلی با ۱۰۰% بیشترین گل کامل در خوشه را داشتند. اثر رقم بر کلیه صفات کمی در سطح ۱% معنی دار بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده های سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اثر سال بر عملکرد میوه و عملکرد روغن در هر درخت در سطح ۵% معنی دار بود و ارقام کنسروالیا با ۷۵۴۹، محزم ابوسطل با ۶۷۶۹، کرونائیکی با ۶۲۳۲ و X-D با ۴۰۲۲ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد میوه را داشتند. مقایسه میانگین درصد روغن در ارقام نشان داد که رقم X-S با ۱۸.۱ بالاترین و رقم والانولیا با ۳.۱۳ پائین ترین درصد روغن در ماده تر را داشتند و با توجه به عملکرد و درصد روغن، ارقام کنسروالیا با ۷۲۳، X-D با ۴۰۴، آمیگدالولیا با ۳۹۶ و X-S با ۳۷۳ کیلوگرم، بالاترین عملکرد روغن در هکتار را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان رقم کنسروالیا را به دلیل عملکرد بالا و کیفیت کنسرو به عنوان یک رقم دومنظوره برای باغ های تجاری زیتون در استان خوزستان پیشنهاد کرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت