مقاله مقایسه ویژگی های زیستی مگس زیتون

بازدید: 743 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  مقایسه ویژگی های زیستی مگس زیتون، (Bactrocera oleae (Dip: Tephritidae روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه
نویسندگان:  شهبازی راحله*, صالحی لطیف, جعفری خالجیری یوسف
 * گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
چکیده:

مگس زیتون، Bactrocera oleae Gmelin، از آفات مهم میوه زیتون در اغلب مناطق زیتون کاری محسوب می شود. زیست شناسی این آفت روی پنج رقم زیتون در شرایط آزمایشگاه با دمای ۲۵±۲ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل مدت زمان رشد و نمو مراحل نابالغ مگس زیتون روس پنج رقم زیتون اختلاف معنی داری وجود ندارد؛ هر چند، رشد و نمو مرحله لاروی آفت روی دو رقم زرد و شنگه با سه رقم گلوله، ماری و روغنی اختلاف معنی داری نشان داد. طول دوره یک نسل در ارقام ماری، روغنی، زرد، شنگه و گلوله به ترتیب ۹۳.۲۴±۵.۲۴، ۹۱.۵۶±۵.۷۸، ۸۶.۷۴±۳.۹۲، ۸۴.۸۶±۲.۳۹ و ۸۲.۵۶±۲.۸۵ روز به دست آمد. میانگین طول دوره پیش از تخم ریزی این مگس، ۵.۵۳±۰.۵۲ و فاصله بین جفت گیری مجدد ۱۰.۰۵±۰.۶۷روز محاسبه شد. میزان تخم ریزی مگس ماده تحت تاثیر نوع رقم زیتون بود. میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط هر حشره ماده روی میوه زیتون های ارقام گلوله، زرد، شنگه، روغنی و ماری به ترتیب ۳۴۰.±۶۹.۹، ۲۵۴±۲۰.۸۸،۲۲۱.۷۵±۴۵.۴۴، ۲۰۳.۲۵±۴۳.۵ و ۱۱۰.۲۵±۵۰.۴۵ عدد شمارش شد. میانگین طول عمر حشرات نر و ماده در شرایط بدون تغذیه به ترتیب ۳.۱۶±۰.۲۱ و ۲.۹۲±۰.۲ و در شرایط تغذیه با آب و عسل ۷۵.۶۴±۶.۹۶ و ۸۶.۱۶±۶.۱۸ روز برآورد شد. میانگین طول عمر حشرات نر و ماده ضمن تغذیه با آب و عسل در صورت وجود فعالیت جفت گیری و تخم گذاری، به ترتیب به ۵۶.۵۵±۳.۵۳ و ۶۷.۷±۴.۱۸ روز کاهش یافت.

کلید واژه: ویژگی های زیستی، مگس زیتون، Bactrocera oleae
  
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت