مقاله نگرش زیتون کاران فارس پیرامون اثرات اجرای طرح توسعه کشت زیتون

بازدید: 771 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  نگرش زیتون کاران فارس پیرامون اثرات اجرای طرح توسعه کشت زیتون
نویسندگان:  جاویدی مدینه, حیاتی داریوش*
 * بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
چکیده:

طرح توسعه کشت زیتون از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بوده که در این راستا مبالغ قابل توجهی از بودجه کشور صرف اجرای این طرح شده است. با توجه به اجرای گسترده طرح در سطح استان فارس، ارزیابی اثرات طرح به منظور مدیریت آن، حداکثر سازی منافع و حداقل سازی اثرات منفی ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش زیتون کاران پیرامون اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح با استفاده از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. سطح زیر کشت زیتون در منطقه مورد مطالعه در حدود ۸۳۷۰ هکتار با حدود ۳۰۰ بهره بردار می باشد که بر اساس جدول نمونه گیری تاکمن تعداد ۱۷۰ نفر از زیتون کاران به عنوان آزمودنی های این تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. تایید روایی پرسشنامه توسط متخصصان و جهت تایید پایایی نیز یک مطالعه راهنما انجام شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر های تحقیق در محدوده۰.۸۰ تا ۰.۹۱ بود. نتایج بیانگر آن است که میزان رضایت زیتون کاران از فعالیت های خود خیلی کم بوده و اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی طرح را نیز ضعیف تا متوسط ارزیابی نموده اند. بر مبنای یافته ها، متغیرهای مستقل میزان رضایت از باغداری زیتون، میزان بهره مندی از خدمات ترویجی و عضویت در تعاونی ها و تشکل های کشاورزی به طور کلی توانسته اند ۵۵ درصد از تغییرات را در متغیر وابسته میزان ارزیابی اثرات کلی طرح، پیش بینی کنند. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه های عملی ارائه شده است.

کلید واژه: ارزیابی اثرات، اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، کشت زیتون، استان فارس
  
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت