مقاله ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون

بازدید: 972 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis) روی سه رقم رایج زیتون در ایران
نویسندگان:  نظری پگاه, رحمانی حسن*, کاووسی اورنگ, سلیمانی علی, زارعی زهرا
 * گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
چکیده:

Palpita unionalis Hubner زیتون یکی از آفات مهم نهالستان ها، باغ های جوان زیتون و همین طور پاجوش های درختان مسن زیتون است. این آفت به میزبان های دیگر از جمله زبان گنجشک، یاسمن و برگ نو هم خسارت وارد می کند. انجام هرگونه اقدام مدیریتی برای کنترل هرگونه آفت مستلزم شناخت ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی است. ویژگی های زیستی، پارامترهای جدول زندگی و پیش بینی جمعیت شب پره جوانه خوار زیتون روی سه رقم کرونایکی، روغنی و زرد در دمای ۲۵±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی در آزمایشگاه مطالعه شد. برای مطالعه جدول زندگی از نظریه جدول زندگی سن- مرحله، دوجنسی استفاده شد. مدت زمان نشو و نمای مراحل نابالغ (از تخم تا زمان ظهور حشرات بالغ) در رقم های کرونایکی، روغنی و زرد به ترتیب ۳۵.۰۵، ۳۳.۷۸ و ۳۶.۰۸ روز و طول عمر شب پره های بالغ ماده و نر به ترتیب ارقام ذکر شده (۹.۳۳، ۷.۰۰)، (۱۰.۶۴، ۱۰.۶۰) و (۱۰.۲۱، ۸.۱۰) روز به دست آمد. پارامترهای جدول زندگی روی سه رقم تحت استفاده اختلاف معناداری با هم نداشتند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) به ترتیب ۰.۰۴۴، ۰.۰۴۹، ۰.۰۴۷ بر روز در کرونایکی، روغنی و زرد مشاهده شد. بیشترین مقدار نرخ خالص تولیدمثل (r۰) (۸.۶۱ نتاج به ازای هر فرد) مربوط به رقم روغنی به دست آمد. طول مدت زمان یک نسل (T) در کرونایکی ۴۳.۵۶ روز، در روغنی ۴۲.۱۲ روز و در زرد ۴۲.۰۴ روز بود. به طور کلی رقم کرونایکی میزبان نامناسب تری برای رشد این شب پره ارزیابی شد و برای کاهش خسارت این آفت کاشت آن با مدنظر قراردادن ویژگی های دیگر و نیز شرایط آفات دیگر قابل توصیه است.

کلید واژه: جدول زندگی دوجنسی، زیتون، ویژگی های زیستی، شب پره جوانه خوار زیتون
  مقاله زیتون
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت