مقاله پاسخ نهال های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری

بازدید: 770 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: پاسخ نهال های زیتون به کاربرد پساب تصفیه شده در دو روش آبیاری

نویسندگان: اشرفی نبی اله, نیکبخت علی*, قیصری مهدی, اعتمادی نعمت اله, اسکوبار ریکاردو فرناندز

آدرس: * اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، گروه پژوهشی مهندسی فضای سبز شهری

چکیده:
یکی از اصول کلی در راستای مدیریت پایدار فضای سبز و خشک منظر سازی، استفاده از فاضلاب تصفیه شده می باشد که به دلیل محدود بودن منابع آب موجود، استفاده از این منابع در کشاورزی و آبیاری فضای سبز با ملاحظاتی قابل اجرا است. همچنین استفاده از درختان با نیاز آبی کم مانند زیتون از اصول اساسی در طراحی فضای سبز است. به منظور بررسی اثر کیفیت آب مصرفی و سیستم آبیاری بر جذب عناصر و شاخص های رشدی زیتون در فضای سبز، پژوهشی طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. بدین منظور درختان نهال زیتون رقم روغنی توسط دو سیستم آبیاری نشتی-زیر سطحی و آبیاری سطحی و با دو کیفیت آب (آب معمولی و فاضلاب تصفیه شده) به مدت دو سال آبیاری شدند. کاربرد فاضلاب تصفیه شده باعث افزایش میزان عناصر غذایی (نیتروژن (۹۲%)، فسفر (۷%)، پتاسیم (۳۰%) و منیزیم (۱۱.۵%) در برگ درختان زیتون گردید. همچنین میزان سدیم در برگ گیاهان آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده ۶۰ درصد بیشتر از آب معمولی بود. نتایج نشان داد که کاربرد فاضلاب تصفیه شده با سیستم آبیاری زیر سطحی باعث افزایش ارتفاع درخت (۷۶ درصد)، و کلروفیل برگ ها (۲۰ درصد) نسبت به سیستم سطحی شد. میزان عناصر غذایی در برگ نهال های آبیاری شده با سیستم آبیاری زیر سطحی بالاتر از سیستم سطحی بود، طوریکه نیتروژن (۴۵)، فسفر (۱۳.۲) و منیزیم (۹) درصد افزایش نشان دادند. همچنین تعداد شاخه جانبی در سیستم نشتی- زیر سطحی ۲۵ درصد افزایش داشته است. در مجموع فاضلاب تصفیه شده می تواند در آبیاری و برنامه کود دهی گیاهان فضای سبز استفاده شود، همچنین سیستم نشتی- زیر سطحی در کاربرد فاضلاب تصفیه شده در مدت انجام این پژوهش کارآمدتر از سیستم سطحی بوده است.

کلید واژه: سیستم آبیاری نشتی-زیر سطحی عناصر غذایی فضای سبز فاضلاب تصفیه شده

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت