مقاله کمیت سنجی قارچ Verticillium dahliae در ریشه چهار رقم زیتون با استفاده از تکنیک Real- time PCR

بازدید: 732 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: کمیت سنجی قارچ Verticillium dahliae در ریشه چهار رقم زیتون با استفاده از تکنیک Real- time PCR

نویسندگان: خان محمدی سحر*, جعفری حسین, سالاری محمد, جوادی سیده مهری

آدرس: * گروه گیاهپزشکی، دانشگاه زابل

چکیده:
پژمردگی ورتیسلیومی یکی از بیماری های مهم زیتون است که با تخریب آوندها باعث خشکیدگی شاخه ها، کاهش عملکرد و در نهایت مرگ درختان بیمار میشود. در این تحقیق ابتدا از درختان زیتون مشکوک به پژمردگی ورتیسیلیومی در منطقه طارم در استان زنجان نمونه برداری شد. پس از کشت و خالص سازی قارچ، استخراج دی ان ا با روش سی تب انجام شد. برای ارزیابی واکنش ارقام زیتون، ریشه نهال های پنج ماهه ارقام زرد، آربیکن، آبلونکا و کرونایکی به روش غوطه ور سازی با سوسپانسیون ۱۰۷ اسپور جدایه برگریز قارچ عامل بیماری تلقیح گردید. استخراج دی ان ا از ریشه نهال های تلقیح شده بلافاصله و سپس در زمان های ۲-۷-۱۵-۲۷-۴۱-۵۶-۷۷ روز بعد از تلقیح انجام گردید. روند افزایش تدریجی میزان دی ان ا قارچ موجود در ریشه نهال ها با روش Real- time PCR و با استفاده از سایبرگرین همراه با آغازگرهای اختصاصی کمیت سنجی گردید. نتایج بررسی نشان داد که در طول زمان، نسبت دی ان ا قارچ به دی ان ا کل در ارقام زرد و آربیکن نسبت به ابلونکا وکرونایکی افزایش بیشتری داشتند و رقم کرونایکی محدودیت بیشتری برای استقرار پاتوژن در روی ریشه ایجاد نمود. با این حال در روی ریشه رقم زرد، قارچ عامل بیماری توانست با سرعت بیشتری تکثیر یافته وعلایم شدیدتری از بیماری را ظاهر سازد. نتایج این بررسی نشان داد که تکنیک Real-time PCR ابزار مناسبی برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف زیتون نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی است که می تواند در کنار روش های معمول برای غربالگری ارقام مقاوم به بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مبارزه با آفات مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت