مقاله بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های استونی، اتانولی و متانولی برگ چهار رقم زیتون ایرانی بر اشریشیا کولای

بازدید: 692 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره های استونی، اتانولی و متانولی برگ چهار رقم زیتون ایرانی بر اشریشیا کولای

نویسندگان: عباس والی مریم*, اسماعیلی کوتمهر محمود, مشتاقی حمداله, اسکندری محمدهادی

آدرس: * گروه بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون مهم بومی ایران شامل ارقام دزفول، روغنی، زرد و شیراز بر اشریشیا کولای بود. در این مطالعه عصاره استونی، متانولی و اتانولی برگ های زیتون به روش مایکروویو استخراج، تغلیظ و خشک شدند. اثر مهاری غلظت های مختلف عصاره ها به روش میکروپلیت بر رشد باکتری اشریشیا کولای در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت با دستگاه پلیت ریدر اندازه گیری و منحنی رشد باکتری رسم و مساحت زیر منحنی محاسبه گردید. همچنین درصد مهار رشد باکتری توسط هر یک از عصاره ها محاسبه شد. هیچکدام از عصاره ها در غلظت ۵ و ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر اثر مهاری قابل توجهی نداشتند. عصاره استونی رقم های دزفول و زرد در غلظت ۲۰ میلی گرم در میلی لیتر به ترتیب ۹۳.۰ و ۹۴.۹ درصد رشد باکتری را مهار کردند که به طور معنی داری قوی تر از عصاره استونی دو رقم دیگر بود. در رقم روغنی عصاره متانولی با ۹۳.۴ درصد مهار به طور معنی داری اثر قوی تری نسبت به عصاره های استونی و اتانولی داشت. عصاره اتانولی هر چهار رقم مورد بررسی فاقد اثر ضد میکروبی بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که از چهار رقم زیتون بومی ایران بیشترین اثر ضدمیکروبی متعلق به ارقام دزفول و زرد بوده و مناسبترین حلال نیز استون می باشد. لذا برگ زیتون رقم های بومی ایران را می توان برای تهیه عصاره غنی از ترکیبات ضدمیکروبی جهت استفاده به عنوان نگهدارنده طبیعی در صنایع غذایی و یا ترکیب ضد میکروبی در پمادها و دیگر داروها به کار برد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت