مقاله بررسی شرایط مختلف نگهداری میوه زیتون و اثر آن بر کیفیت روغن استحصالی در منطقه گلستان

بازدید: 798 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی شرایط مختلف نگهداری میوه زیتون و اثر آن بر کیفیت روغن استحصالی در منطقه گلستان

نویسندگان: محمدزاده جلال*, یقبانی مسعود, آگاه فهیمه

آدرس: * بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
شرایط نگهداری زیتون پس از برداشت عامل مهمی است که نه تنها بر میزان روغن بلکه بر کیفیت آن تاثیر بسزایی دارد. شرایط اقلیمی و منطقه ای از عواملی هستند که سبب شده روش نگهداری در هر منطقه متفاوت باشد. بدین منظور دو رقم برتر زیتون منطقه گلستان (میشن و روغنی) انتخاب و جهت بررسی شرایط و مدت نگهداری، میوه زیتون در سه محیط (شرایط محیطی، سردخانه با دمای ۸˚C و رطوبت نسبی ۹۵% و سردخانه با دمای ۵˚C و رطوبت نسبی ۹۵% ) به مدت پنجاه روز نگهداری و در طول این مدت در زمان های مختلف نمونه برداری انجام شد و روند تغییرات کمیت و کیفیت روغن (اسیدیته، پراکسید و ضریب ویژه خاموشی) حاصل از میوه ها بررسی گردید. نتایج نشان داد در هر دو رقم شرایط نگهداری سردخانه با دمای ۵˚C بهترین محیط بود. همچنین خصوصیات کیفی روغن حاصله از میوه های ذخیره شده در دمای ۵˚C به مدت سی روز و در دمای۸˚C به مدت پانزده روز تغییر معنی داری نسبت به روز اول نداشت درحالیکه این مدت در شرایط محیطی فقط چند روز می باشد. میزان روغن نیز در دمای ۵˚C در طول مدت نگهداری کاهش معنی داری نداشت و این مدت در دمای ۸˚C و شرایط محیطی به ترتیب سی و پانزده روز بود.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش فرآوری مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت