مقاله مقایسه تاثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم ناشی از اپی زیوتومی

بازدید: 784 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: مقایسه تاثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم ناشی از اپی زیوتومی

نویسندگان: امانی راحله, کریمان نورالسادات*, مجاب فراز, علوی مجد حمید, مجیدی سهیلا

آدرس: * تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی و بهداشت باروری

چکیده:
سابقه و هدف: اپی زیوتومی مانند هر زخم دیگری می تواند دچار عفونت یا تاخیر در ترمیم شود. از آنجا که روغن زیتون اثر ضدمیکروبی و ترمیم زخم دارد، این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر پد ژل سرما و روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم اپی زیوتومی در زنان نخست زا انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۹۰ زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی به دوگروه گیرنده پد ژل سرما (به مدت ۲۰ دقیقه، ۱۲ ساعت اول پس از زایمان و سپس در صورت لزوم تا ۱۰ روز پس از زایمان) و روغن زیتون موضعی (۲ بار در روز، ۱۲ ساعت اول پس از زایمان و سپس طی ۱۰ روز پس از زایمان) تقسیم شدند. ارزیابی بهبود زخم با مقیاس ریدا، طی ۱۲ ساعت اول و روزهای پنجم و دهم صورت گرفت. (IRCT:201409164529N12)
یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیرهای مداخله گر اختلاف آماری معنی داری نداشتند. بین گروه های پد ژل سرما و روغن زیتون از نظر قرمزی روز دهم پس از زایمان (p=0.04) تفاوت معنی دار وجود داشت. میانگین نمره ریدا در گروه پد ژل سرما (۱.۱۳±۱.۰۲) و در گروه روغن زیتون (۰.۹۷±۰.۸۴) می باشد و در بررسی روز دهم پس از زایمان میانگین نمره ریدا در گروه پد ژل سرما (۰.۹۶±۰.۴۷) و در گروه روغن زیتون (۰.۵±۰.۲) بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، روغن زیتون می تواند به عنوان ارتقادهنده بهبود زخم ناشی از اپی زیوتومی در زنان نخست زا پیشنهاد گردد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت