مقاله واکنش رشدی و فیزیولوژیکی زیتون به مواد آنتی اکسیدانت و شوری

بازدید: 644 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: واکنش رشدی و فیزیولوژیکی زیتون به مواد آنتی اکسیدانت و شوری

نویسندگان: علی نیایی فرد ساسان, طباطبایی سیدجلال, حاجیلو جعفر, سیفی کلهر مریم

آدرس:

چکیده:
به منظور بررسی اثرهای مواد آنتی اکسیدانت و شوری روی ویژگی های رویشی، شاخص های مقاومت و پایداری غشا یاخته در زیتون تحت شرایط شور و غیر شور آزمایشی در گلخانه پژوهشی هیدروپونیک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۶ انجام شد، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش اسکوربیک اسید (۲mM) و گلوتاتیون احیا شده (۳mM) به عنوان مواد آنتی اکسیدانت و دو سطح شوری ( ۱۰۰ mMو ۰) روی نهال های یک ساله زیتون رقم «زرد» استفاده گردید. نتایج نشان داد که اسکوربیک اسید به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش ویژگی های رشد و نموی مانند وزن خشک شاخه، وزن تر شاخه، طول شاخه، وزن خشک شاخساره، وزن تر شاخساره، وزن خشک ریشه، وزن تر ریشه، حجم ریشه در مقایسه با تیمار گلوتاتیون احیا شده و شاهد شد. تیمار اسکوربیک اسید باعث بهبود شاخص تحمل شاخساره در مقایسه با تیمار گلوتاتیون احیا شده و شاهد گردید. همچنین اسکوربیک اسید باعث بهبود شاخص پایداری غشا در مقایسه با تیمار گلوتاتیون احیا شده و شاهد شد. از طرفی شوری باعث کاهش صفت ها رویشی مانند وزن خشک شاخه، وزن تر شاخه، طول شاخه، وزن خشک شاخساره، وزن تر شاخساره، وزن خشک ریشه، وزن تر ریشه، حجم ریشه و نسبت شاخساره به ریشه گردید. همچنین شوری باعث کاهش شاخص هایی مانند شاخص پایداری غشا، شاخص تحمل ریشه و شاخص تحمل شاخساره شد. بیشترین مقدار آب ریشه در تیمارهای گلوتاتیون احیا شده و شاهد در شرایط شوری به دست آمد. با توجه به نتایج گرفته شده اسکوربیک اسید باعث افزایش ویژگی های رویشی و بهبود شاخص های تحمل در زیتون شد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت